Inleiding

Het notariaat staat voor vertrouwelijkheid en integriteit van informatie. Aangezien het voor iedereen binnen het notariaat van groot belang is dat de maatschappij hierop kan blijven vertrouwen, zorgt elk notariskantoor ervoor dat de informatie die dat kantoor verwerkt en/of bewaart minimaal op een basisniveau beveiligd is.

  • Deze gedragscode beschrijft wat elk notariskantoor minimaal moet hebben geregeld om dit te bereiken. Verdeeld over verschillende thema’s somt de gedragscode de te nemen maatregelen op.
  • De uitleg over waarom en hoe deze maatregelen moeten worden genomen staat in aparte toelichtingen per hoofdstuk. In de toelichtingen staan ook aanvullende tips over maatregelen die niet verplicht zijn, maar wel extra bescherming kunnen bieden.
  • Om het nemen van maatregelen te vergemakkelijken, stelt de KNB hulpmiddelen ter beschikking.

De KNB heeft de gedragscode samengesteld op basis van bestaande normen en standaarden op het gebied van informatiebeveiliging, met name ISO27001 en ISO27002. De gedragscode bestaat uit een selectie van maatregelen die samen het effectiefst zijn in het beschermen van de vertrouwelijkheid en integriteit van de betreffende gegevens. De set van maatregelen in de gedragscode is afgestemd op de taken en verantwoordelijkheden van een notariskantoor.

 

Onlangs heeft de ledenraad van het KNB zijn goedkeuring gegeven op de Gedragscode Informatiebeveiliging Notariaat (hierna te noemen: GIN). De documenten die behoren bij deze Gedragscode zijn verstrekt door het KNB aan alle notariskantoren in Nederland. De eerste fase is vorig jaar oktober ingegaan en de 2e fase zal per oktober 2024 voltooid moeten zijn.

Stapsgewijze invoering

De KNB zal de invoering van de gedragscode stapsgewijs ondersteunen. Elke stap duurt een aantal maanden en aan het eind van een stap moeten alle notariskantoren de maatregelen hebben ingevoerd die bij die stap horen. De KNB zorgt ervoor dat bij het begin van iedere stap de relevante toelichtingen en hulpmiddelen beschikbaar zijn. De einddatum van de stap wordt bekendgemaakt bij de start van die stap.

 

Gedragscode Informatie beveiliging

Wat maakt Fase 2 van de Gedragscode voor het Notariaat zo bijzonder?

1. Verdieping van Ethiek:

Fase 2 duikt dieper in de essentie van ethiek in het notariaat. Het biedt richtlijnen en scenario’s die notarissen helpen bij het navigeren door complexe situaties met integriteit en wijsheid.

2. Modernisering van Praktijken:

Onze wereld verandert voortdurend, en het notariaat evolueert mee. Fase 2 van de Gedragscode voor het Notariaat is afgestemd op de hedendaagse realiteit, waarbij het rekening houdt met nieuwe technologieën, globalisering en diverse samenlevingen.

3. Versterking van Vertrouwen:

Vertrouwen is de valuta van het notariaat. Door de standaarden van vertrouwelijkheid en eerlijkheid te versterken, bouwt Fase 2 voort op de fundamenten die het notariaat zo betrouwbaar maken.

4. Educatie en Bewustwording:

Fase 2 gaat verder dan regels en voorschriften; het bevordert een cultuur van voortdurende educatie en bewustwording. Notarissen worden aangemoedigd om zich voortdurend te ontwikkelen en hun kennis bij te werken om aan de veranderende behoeften van de samenleving te voldoen.

In deze nieuwe fase van de Gedragscode voor het Notariaat worden niet alleen regels opgesteld; er wordt een ethos gecreëerd, een gedeelde overtuiging dat het notariaat niet alleen een beroep is, maar een roeping om rechtvaardigheid te dienen en het vertrouwen van het publiek te verdienen.

Als hoeders van rechtvaardigheid en integriteit zetten we samen een stap vooruit met Fase 2 van de Gedragscode voor het Notariaat. Laten we samen bouwen aan een toekomst waarin het notariaat niet alleen een bastion van de wet is, maar een bron van vertrouwen en rechtvaardigheid voor alle mensen.

Start vandaag!

Om notarissen tijd te gunnen de Gedragscode stapsgewijs te implementeren, treedt de Gedragscode gefaseerd in werking. Op het moment van publiceren (januari 2024) zitten we middenin fase 2 van in totaal 4 fasen. Eind 2024 dient elk notariskantoor de volledige Gedragscode te hebben geïmplementeerd.

Start vandaag met het maken van een afspraak met onze specialist in het notariaat, Francien de Fretes. Francien zal met je doornemen of je eerst wilt starten met de eerste & de tweede fase, of dat je gelijk het gehele plan wilt doornemen. Afhankelijk daarvan kunnen wij aan de hand van onze checklist kijken wat de nodige acties zijn die uitgevoerd moeten worden.

Laat Francien jou adviseren!

Laat Francien jou adviseren!

Case: Secure Modern Workplace

VDB Notarissen

VDB Notarissen gaat overstappen naar een Modern Workplace omgeving. Als gerenommeerd notariskantoor zullen niet alleen de medewerkers, maar ook hun klanten merken dat ze naar een kwalitatieve upgrade en professionalisering gaan. Uiteraard begeleiden wij alle medewerkers van VDB Notarissen in deze digitale transitie. Een goede adoptie is essentieel voor het succes. Medewerkers die digivaardig en -veilig werken en die weten hoe zij het maximale rendement halen uit ICT, zijn sneller enthousiast over toekomstige veranderingen. Niets staat een vliegende start meer in de weg!

Case: Secure Modern Workplace

MAES Notarissen

Wij hebben met Solid Partners een professionele externe ICT beheerder die ons volledig ondersteunt met inachtneming van de wetgeving die voor notarissen, privacy en dataveiligheid geldt.

Geert Janssen

Case: Notaris Werkplek 365

Van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen

Om onze klanten op tijd te voorzien van een goede actie, zijn wij als notaris aangewezen op onze ICT diensten. Wij zijn blij dat wij dit uitbesteed hebben aan Solid Partners!

× Hoe kunnen wij jou helpen?