Inleiding

Het notariaat staat voor vertrouwelijkheid en integriteit van informatie. Aangezien het voor iedereen binnen het notariaat van groot belang is dat de maatschappij hierop kan blijven vertrouwen, zorgt elk notariskantoor ervoor dat de informatie die dat kantoor verwerkt en/of bewaart minimaal op een basisniveau beveiligd is.

  • Deze gedragscode beschrijft wat elk notariskantoor minimaal moet hebben geregeld om dit te bereiken. Verdeeld over verschillende thema’s somt de gedragscode de te nemen maatregelen op.
  • De uitleg over waarom en hoe deze maatregelen moeten worden genomen staat in aparte toelichtingen per hoofdstuk. In de toelichtingen staan ook aanvullende tips over maatregelen die niet verplicht zijn, maar wel extra bescherming kunnen bieden.
  • Om het nemen van maatregelen te vergemakkelijken, stelt de KNB hulpmiddelen ter beschikking.

ISO

De KNB heeft de gedragscode samengesteld op basis van bestaande normen en standaarden op het gebied van informatiebeveiliging, met name ISO27001 en ISO27002. De gedragscode bestaat uit een selectie van maatregelen die samen het effectiefst zijn in het beschermen van de vertrouwelijkheid en integriteit van de betreffende gegevens. De set van maatregelen in de gedragscode is afgestemd op de taken en verantwoordelijkheden van een notariskantoor.

GIN

Onlangs heeft de ledenraad van het KNB zijn goedkeuring gegeven op de Gedragscode Informatiebeveiliging Notariaat (hierna te noemen: GIN). De documenten die behoren bij deze Gedragscode zijn verstrekt door het KNB aan alle notariskantoren in Nederland. De 1e fase is vorig jaar oktober ingegaan en de 2e fase zal per oktober 2024 voltooid moeten zijn en de 3e fase zal in juli 2024 voltooid moeten zijn.

Hulp nodig bij de implementatie van de fases?

Wij kunnen je ondersteunen!

Start vandaag!

Om notarissen tijd te gunnen de Gedragscode stapsgewijs te implementeren, treedt de Gedragscode gefaseerd in werking. Op het moment van publiceren (maart 2024) zitten we middenin fase 3 van in totaal 4 fasen. Eind 2024 dient elk notariskantoor de volledige Gedragscode te hebben geïmplementeerd.

Start vandaag met het maken van een afspraak met onze specialist in het notariaat, Francien de Fretes. Francien zal met je doornemen of je eerst wilt starten met de eerste & de tweede fase, of dat je gelijk het gehele plan wilt doornemen. Afhankelijk daarvan kunnen wij aan de hand van onze checklist kijken wat de nodige acties zijn die uitgevoerd moeten worden.

Stapsgewijze invoering

De KNB zal de invoering van de gedragscode stapsgewijs ondersteunen. Elke stap duurt een aantal maanden en aan het eind van een stap moeten alle notariskantoren de maatregelen hebben ingevoerd die bij die stap horen. De KNB zorgt ervoor dat bij het begin van iedere stap de relevante toelichtingen en hulpmiddelen beschikbaar zijn. De einddatum van de stap wordt bekendgemaakt bij de start van die stap.

 

Wat maakt Fase 3 van de Gedragscode voor het Notariaat zo bijzonder?

De onderwerpen van de maatregelen zijn onder andere het beveiligen van de toegang tot informatie en systemen, het beveiligen van apparatuur en eisen ten aanzien van encryptie. Ook bevat deze stap de procedure voor het herkennen en afhandelen van beveiligingsincidenten.

Als hoeders van rechtvaardigheid en integriteit zetten we samen een stap vooruit met Fase 3 van de Gedragscode voor het Notariaat. Laten we samen bouwen aan een toekomst waarin het notariaat niet alleen een bastion van de wet is, maar een bron van vertrouwen en rechtvaardigheid voor alle mensen.

Laat ons jou helpen!

Kleine moeite

Case: Secure Modern Workplace

Notaris Leskens

Bij een overgang naar Notarisdossier, past een moderne werkplek die beter aansluit bij onze wensen! Vandaar dat wij de keuze hebben gemaakt voor Solid Partners en haar concept van de Secure Modern Workplace.

Case: Secure Modern Workplace

VDB Notarissen

VDB Notarissen gaat overstappen naar een Modern Workplace omgeving. Als gerenommeerd notariskantoor zullen niet alleen de medewerkers, maar ook hun klanten merken dat ze naar een kwalitatieve upgrade en professionalisering gaan. Uiteraard begeleiden wij alle medewerkers van VDB Notarissen in deze digitale transitie. Een goede adoptie is essentieel voor het succes. Medewerkers die digivaardig en -veilig werken en die weten hoe zij het maximale rendement halen uit ICT, zijn sneller enthousiast over toekomstige veranderingen. Niets staat een vliegende start meer in de weg!

Case: Secure Modern Workplace

MAES Notarissen

Wij hebben met Solid Partners een professionele externe ICT beheerder die ons volledig ondersteunt met inachtneming van de wetgeving die voor notarissen, privacy en dataveiligheid geldt.

Geert Janssen

Case: Notaris Werkplek 365

Van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen

Om onze klanten op tijd te voorzien van een goede actie, zijn wij als notaris aangewezen op onze ICT diensten. Wij zijn blij dat wij dit uitbesteed hebben aan Solid Partners!

× Hoe kunnen wij jou helpen?