Wij kennen de stappen en de bijbehorende werkzaamheden.

De KNB zal de invoering van de gedragscode stapsgewijs ondersteunen. Elke stap duurt een aantal maanden en aan het eind van een stap moeten alle notariskantoren de maatregelen hebben ingevoerd die bij die stap horen. In principe zorgt de KNB ervoor dat bij het begin van iedere stap de relevante toelichtingen en hulpmiddelen beschikbaar zijn. De einddatum van de stap wordt bekendgemaakt bij de start van die stap.

Wij beschikken over deze informatie, zodat wij jou bij elke stap uitgebreid kunnen helpen en ondersteunen.

Fase 1:

1 Beleid & Organisatie

4 Toegang tot informatie en systeem

6 Beveiligingsincidenten

7 Medewerkers & bewustzijn

8 IT Security management

9 Continuïteits- en calamiteitenmanagement

Fase 2:

2 Uitwisseling gegevens

5 Fysieke maatregelen

8 IT security management

Fase 3:

2 Uitwisseling gegevens

4 Toegang tot informatie en systemen

5 Fysieke maatregelen

6 Beveiligingsincidenten

8 IT security management

Fase 4:

Nog niet bekend

Hulp nodig bij het uitwerken van de eerste 3 fases?

Wij kunnen je helpen!

× Hoe kunnen wij jou helpen?