Kijken we naar wat komen gaat in de toekomst, dan is er een steeds belangrijkere rol voor data en digitalisering in de bouw- en installatietechniek.  

Zie het als een sneeuwbal, die klein begint bij een projectontwikkelaar en een architect en waar steeds meer informatie tegenaan geplakt wordt door iedereen die in dat informatiemodel werkt. Kennisleiders moeten al die informatie managen en in die sneeuwbal communiceren. 

Met de komst van nieuwe (veelal ICT-) oplossingen is het mogelijk om enerzijds op een andere manier te produceren en leveren, en anderzijds de flexibiliteit te behouden om naar klantwens te leveren. Aan de kant van de installatietechniek zien wij dat domotica zijn intrede doet. De traditionele installateur zal ook meer en meer naar ICT toe groeien om deze wens vanuit de markt in te kunnen willigen. 

Trends Bouw- en Installatietechniek 

De trends in de markt gaan in een snel tempo, maar kan je ICT omgeving hierin net zo snel meebewegen?

Hoe flexibel is je ICT om in te spelen op de wensen van je klant en je medewerkers? 

Solid Partners helpt je graag om je ICT te flexibiliseren en je organisatie wendbaar te maken en te houden. 

Bouw- en Installatietechniek

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw branche?

Vraag ons naar meer informatie.

Case: PS Koeltechniek

Hans van Zuidam

Dagelijks verzorgt PS Koeltechniek de uitlevering en inrichting van nieuwe Koelinstallaties en klimaatbeheersing. Zowel voor de levering als voor de Service afhandeling is ICT voor ons van cruciaal belang om onze klanten van dienst te zijn. Wij vertrouwen daarbij op de Private Cloud omgeving van Solid Partners, waar onze applicatie Syntess wordt gehost en deze toegankelijk is via onze Werkplek Online omgeving.

PS Koeltechniek
× Hoe kunnen wij jou helpen?