VDB Notarissen

27 november 2023

VDB Notarissen gaat overstappen naar een Modern Workplace omgeving. Als gerenommeerd notariskantoor zullen niet alleen de medewerkers, maar ook hun klanten merken dat ze naar een kwalitatieve upgrade en professionalisering gaan. Uiteraard begeleiden wij alle medewerkers van VDB Notarissen in deze digitale transitie. Een goede adoptie is essentieel voor het succes. Medewerkers die digivaardig en -veilig werken en die weten hoe zij het maximale rendement halen uit ICT, zijn sneller enthousiast over toekomstige veranderingen. Niets staat een vliegende start meer in de weg!

We zijn enorm trots dat VDB Notarissen voor Solid Partners als ICT partner heeft gekozen. Door ICT uit te besteden aan Solid Partners wordt VDB Notarissen volledig ontzorgd.

VDB Notarissen is zowel gevestigd in Rosmalen als Waalre. VDB Notarissen heeft 45 medewerkers in dienst. Is proactief, persoonlijk betrokken, innovatief en multidisciplinair kantoor met onder andere de secties personen, familie en erfrecht, ondernemingsrecht en bouw- en vastgoed.

Zowel nationaal als internationaal.

De wensen en behoeften van VDB Notarissen zijn geïnventariseerd door Solid Partners. Aan de hand hiervan hebben wij een functioneel ontwerp voor VDB Notarissen uitgewerkt. De doelstellingen zijn duidelijk:

Flexibele en wendbare ICT omgeving

Het notariaat is volop in beweging. De medewerkers wonen niet altijd in de buurt van het kantoor, waardoor thuiswerken zo flexibel en makkelijk mogelijk gemaakt dient te worden.

Het gaat hierbij om specifieke kennis om een goede ondersteuning te kunnen bieden, waarbij gebruik wordt gemaakt van externe applicaties zoals Kamer van Koophandel en het Kadaster.

Verbeteren van de beveiliging van digitale (persoons)gegevens

Een goede digitale beveiliging van (persoons)gegevens is van essentieel belang voor een notariskantoor. Dit wordt ook benadrukt vanuit de beroepsorganisatie KNB die een Gedragscode Informatiebeveiliging opgesteld heeft voor haar leden.

Verkleinen van de impact op Cyber Security risico’s

Er dienen beveiligingsmaatregelen getroffen te worden om de kans op een security risico te verkleinen. Hiervoor zijn meerdere facetten van belang als je het hebt over Cyber Security en de eventuele risico’s die het met zich meebrengt. Je wilt dit niet alleen voorkomen, maar ook herstelmogelijkheden inzetten mocht het je als kantoor tóch overkomen. Aan de voorkant je beveiligingsmaatregelen treffen om de kans op een security risico te verkleinen.

Bezig kunnen zijn met de eigen business en dus niet met ICT

Als notaris wil je je eigen klanten zo professioneel en zo goed mogelijk bedienen. En dan wil je dat je ICT altijd werkt en goed is ingericht op het gebied van Cloud & Modern Workplace, IT Security en Communication & Connectivity.

Solid Partners heeft absolute kennis van ICT in de breedste zin des woords en de specifieke kennis van de inzet van ICT in het notariaat.

Daarnaast zijn alle lijntjes kort met o.a. (notariaat) softwareleveranciers, waardoor je makkelijk met elkaar kan samenwerken in de meest geavanceerde oplossingen voor het notariaat.

De gezamenlijke kernwaarden van VDB en Solid Partners komen ook neer op:

  • Service gericht
  • Kwaliteit
  • Snelheid

VDB Notarissen gaat overstappen naar een Secure Modern Workplace omgeving. Als gerenommeerd notariskantoor zullen niet alleen de medewerkers, maar ook hun klanten merken dat ze naar een kwalitatieve upgrade en professionalisering gaan.

Uiteraard begeleiden wij alle medewerkers van VDB Notarissen in deze digitale transitie. Een goede adoptie is essentieel voor het succes. Medewerkers die digivaardig en -veilig werken en die weten hoe zij het maximale rendement halen uit ICT, zijn sneller enthousiast over toekomstige veranderingen. Niets staat een vliegende start meer in de weg!

Bedankt voor jullie vertrouwen in Solid Partners.

× Hoe kunnen wij jou helpen?