Floris en Frans

Lenferink rayon Noord Oost

22 maart 2023

De processen worden beter en het zal de medewerkers veel tijd schelen. Het systeem moet sneller, makkelijker en efficiënter. Al deze onderdelen worden met de aankomende integraties opgelost.

Over het bedrijf

‘Wij zijn Lenferink: een vastgoedonderhoudsbedrijf dat al meer dan 60 jaar bestaat. We zijn een multidisciplinaire onderneming op het gebied van planmatig onderhoud, verbetering, energiebesparing en verduurzaming van bestaand vastgoed. Onze medewerkers zetten zich elke dag in voor toekomstbestendige gebouwen om in te wonen, leren, werken en recreëren.’ 

Vanuit 3 vestigingen, werken we samen met klanten en ketenpartners aan een gebouwde omgeving die klaar is voor de toekomst. Dat doen we het liefst in vernieuwende samenwerkingsverbanden, zoals Co-making, Ketensamenwerking en Resultaat Gericht Samenwerken (RGS). Wij zijn continue bezig met het implementeren verbeteringen en vernieuwingen van werkwijzen, processen en projectbeheersing.’ 

In juni verhuizen we naar ons nieuwe pand aan de Ambachtsweg 4 in Lemelerveld. Dan verhuizen we de server nog 1 keer over en eind van het jaar gaan we over naar de cloud. 

Over de contactpersoon

Floris is in juli 2 jaar in dienst bij Lenferink rayon Noord Oost als IT Manager. Hij houdt zich veel bezig met integraties en de daarbij behorende ICT werkzaamheden. Floris vindt het heerlijk om applicaties aan elkaar te knopen, geïntegreerd data landschap. Voor het systeembeheer, telefonie en infrastructuur is Solid Partners veel aan het werk.

Hoe zijn jullie bij Solid Partners gekomen?

Lenferink was al jaren klant bij Wekadata. Eind 2019 is Wekadata overgenomen door Solid Partners, waarmee Lenferink automatisch klant werd van Solid Partners.

Van belang voor het bedrijf

Op dit moment werkt Lenferink met diverse applicaties om hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Dat kost de medewerkers veel zoekwerk en dus tijd. Vaak ook dubbel werk.

Deze manier van integreren dwingt ook tot standaardiseren. De processen worden beter en het zal de medewerkers veel tijd schelen. Het systeem moet sneller, makkelijker en efficiënter. Al deze onderdelen worden met de aankomende integraties opgelost.

Adoptie

Bij de adoptie van een dergelijke oplossing gaat het voor eindgebruikers leven zodra men er gemak van gaat ondervinden in hun werkzaamheden. Minder handwerk en meer kwaliteit in de data.

In het voortraject is het belangrijk de stakeholders mee te nemen in de winst in gemakken, én in kosten besparing. Het is goed om uiteen te zetten wat het kost om bepaalde informatieprocessen draaiende te houden en wat daarvan na implementatie niet meer nodig is. Daar komt dan nog bij dat de kwaliteit van deze processen omhooggaat.

Sinds enige tijd zijn er zijn al enkele integraties doorgevoerd. Daarvan zijn er een aantal zichtbaar voor de medewerkers, en er zijn er ook een aantal niet zichtbaar. Iedereen is er blij mee, ookal is nog niet alles voor hen zichtbaar.

Er zal een presentatie worden gegeven aan het personeel om te laten zien wat de plannen zijn. Hoe wordt er op dit moment gewerkt en hoe zal er straks worden gewerkt. Welke integraties er hebben plaatsgevonden om het werk sneller, makkelijker en efficiënter te maken.

De voordelen van het integreren is dat applicaties veel flexibeler zijn en schaalbaar.

Het doel

Vanuit Lenferink kwam de vraag om verschillende software programma’s te kunnen laten samenwerken in 1 applicatie-landschap. Een integratieplatform op basis van het SOA (Service-Oriented Architecture) principe biedt verschillende voordelen voor organisaties die verschillende applicaties en systemen gebruiken. De voordelen van dit principe zijn:

  1. Flexibiliteit: Met een integratieplatform op basis van het SOA principe kunnen organisaties gemakkelijk nieuwe applicaties integreren met bestaande systemen. Dit betekent dat organisaties snel kunnen reageren op veranderende zakelijke behoeften en trends.
  2. Efficiëntie: Door het gebruik van een integratieplatform op basis van het SOA principe kunnen organisaties gegevens en processen delen tussen verschillende systemen en applicaties. Dit zorgt voor meer efficiëntie en vermindert de noodzaak om gegevens handmatig over te dragen tussen verschillende systemen.
  3. Herbruikbaarheid: Een integratieplatform op basis van het SOA principe maakt gebruik van gestandaardiseerde interfaces en protocollen voor communicatie tussen verschillende systemen. Dit betekent dat organisaties dezelfde interfaces en protocollen kunnen hergebruiken voor verschillende integraties en processen.
  4. Schaalbaarheid: Het SOA principe zorgt ervoor dat integratieoplossingen gemakkelijk schaalbaar zijn. Organisaties kunnen nieuwe applicaties en systemen integreren zonder de noodzaak om bestaande systemen te vervangen of volledig opnieuw te ontwerpen.
  5. Beheerbaarheid: Met een integratieplatform op basis van het SOA principe kunnen organisaties het beheer van hun integratieoplossingen centraliseren. Dit betekent dat organisaties gegevens en processen kunnen beheren vanuit één centrale locatie, waardoor het gemakkelijker wordt om problemen op te lossen en de prestaties te verbeteren

De architectuur voor het platform is door Frans Koning van Solid Partners ontworpen met Microsoft programmatuur. Na deze ontwikkeling komt een samenwerking tot stand tussen Lenferink, Solid Partners en de bedrijven waar de applicaties van worden afgenomen, om al deze integraties soepel en zonder problemen te kunnen laten verlopen.

Een applicatie moet makkelijk los te koppelen zijn. Eenvoudig een applicatie toevoegen of vervangen hoort daar ook bij. Het is wel noodzakelijk dat er iemand verantwoordelijk moet worden voor het overzicht van de diverse applicaties.

× Hoe kunnen wij jou helpen?