Bij de meeste organisaties is er veel aandacht voor IT Security oplossingen. Maar weet je ook dat de meest kwetsbare plek in je organisatie niet altijd de techniek is, maar vaak de mens?

Cybercriminelen worden steeds slimmer. Ze gebruiken technieken om met “gelekte” informatie via medewerkers van je organisatie toegang te krijgen tot systemen. Of ze te verleiden om geld over te maken in opdracht van de “zogenaamde” directeur.

Maak jouw collega’s bewust van hun handelen.

Soms is de verleiding groot

Cybersecurity Awareness Training

Solid Partners heeft de mogelijkheid om je medewerkers online te trainen. Ons principe is dat wij een (of meerdere) medewerkers binnen een organisatie aanlijnen voor de training. Zij zijn daarmee in staat om trainingen klaar te zetten voor medewerkers.

Als je ieder kwartaal 2-4 trainingen doorloopt kost het niet veel tijd, én je steekt er veel van op. De trainingen blijven actueel bij de bedreigingen van deze tijd. Het is dus niet een eenmalige actie om even een training te doorlopen. Het is een continu-proces om je bewust te zijn van de gevaren.

Met name omdat wij zien dat privé en zakelijk steeds meer door elkaar gaat lopen, worden de gevaren voor een organisatie alleen maar groter.

Start dus vandaag met het bewust maken van je medewerkers!

Laat Peter jou informeren over de voordelen!

Wat is een Awareness training?

Awareness Training op gebied van cyber security is een trainingsprogramma dat gericht is op het vergroten van de kennis en bewustwording van medewerkers binnen een organisatie over cyberdreigingen en hoe deze kunnen worden vermeden. De training kan verschillende onderwerpen behandelen, zoals phishing, malware, social engineering en datalekken, en kan worden aangepast aan de specifieke behoeften van een organisatie.

Waarom Awareness trainingen?

Enkele kenmerken en voordelen van het aanbieden van Awareness Training op gebied van cyber security aan medewerkers van een organisatie zijn:

  1. Verhoogde kennis en bewustzijn: Door de medewerkers een Awareness Training aan te bieden, worden ze zich bewust van de gevaren en risico’s van cyberdreigingen en leren ze hoe ze deze kunnen vermijden. Hierdoor worden de medewerkers een belangrijke verdedigingslinie tegen cyberaanvallen.

  2. Verminderde risico’s: Door de medewerkers te trainen, kunnen de risico’s op menselijke fouten en fouten die kunnen leiden tot cyberaanvallen en gegevenslekken worden verminderd. Het trainen van medewerkers vermindert ook de kans op interne bedreigingen, zoals onbedoelde lekken van gegevens door medewerkers.

  3. Verbeterde beveiliging: Medewerkers zijn vaak de zwakste schakel in de beveiliging van een organisatie. Door de medewerkers een Awareness Training aan te bieden, kan de organisatie haar beveiliging verbeteren en de kans op succesvolle cyberaanvallen verkleinen.

  4. Beter risicomanagement: Door medewerkers op te leiden over cyberdreigingen en beveiligingsrisico’s, kan de organisatie beter risico’s managen en de kwetsbaarheden in haar beveiligingsbeleid identificeren.

  5. Verbeterde compliance: Awareness Training op gebied van cyber security kan organisaties helpen te voldoen aan wettelijke en regelgevende vereisten op het gebied van gegevensbeveiliging en privacy.

  6. Kostenbesparend: Het aanbieden van Awareness Training op gebied van cyber security kan kostenbesparend zijn voor organisaties, doordat het kan helpen bij het voorkomen van beveiligingsincidenten en de daarmee gepaarde kosten, zoals reputatieschade en boetes.

Meer informatie?

Neem contact op met Peter

× Hoe kunnen wij jou helpen?