DOBV Digitaal Oprichten BV

24 januari 2024

De KNB heeft ervoor gezorgd dat het centraal passeerplatform ruim op tijd klaar is en vanaf 1 januari in gebruik is genomen.

Invoering DOBV definitief per 1 januari

DOBV (Digitaal Oprichten BV) maakt het mogelijk om volledig online een bv op te richten. Alle notariële softwareleveranciers zijn hier voor de implementatiedatum op aangesloten. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) informeert haar leden hier uitgebreid over via cursussen, bijeenkomsten en een speciale kennisbank.

Digitale notariële akte

Het wetsvoorstel vloeit voort uit een Europese richtlijn. De implementatiewetgeving maakt het voor EU-inwoners mogelijk om digitaal een bv op te richten via een digitale notariële akte, met digitale identificatie en digitale ondertekening op de hoogste betrouwbaarheidsniveaus.

Standpunt

Sinds 1 augustus 2021 moet het volgens een Europese richtlijn mogelijk zijn volledig online een bv op te richten. Het ministerie van Justitie en Veiligheid maakt gebruik van de uitstelmogelijkheid die de Europese richtlijn biedt. In april 2022 is het wetsvoorstel dat digitale oprichting van een bv mogelijk moet maken naar de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel is in juni 2023 door de Tweede Kamer en vervolgens ook door de Eerste Kamer aangenomen. Per 1 januari 2024 is het digitaal oprichten van een bv mogelijk.

De KNB pleit al langer voor introductie van een digitale notariële akte. Hiermee en met inzet van videoconferentie, digitale identificatie en digitale ondertekening kan het notariaat goed voldoen aan volledige online oprichting van bv’s, met de maatschappelijk relevante notariële waarborgen van rechtszekerheid en rechtsbescherming en voorkoming van fraude en misbruik.

Toelichting

In de wet die de digitale oprichting van een bv mogelijk maakt, staat dat de oprichting gebeurt met een digitale notariële akte. De digitale notariële akte wordt geregeld in de Wet op het notarisambt. Deze kan in eerste instantie alleen worden gebruikt voor digitale oprichting van bv’s en kan ook op basis van een digitale volmacht worden gepasseerd. De digitale notariële akte is met dezelfde waarborgen omkleed als de papieren notariële akte.

Volgens de wet moet de notaris zijn aangesloten op een speciaal – door de KNB beheerd – systeem voor gegevensverwerking. Via dit systeem of centraal passeerplatform verschijnt de cliënt online voor de notaris door middel van een digitale audio-videoverbinding. Ook vindt via dit systeem digitale identificatie plaats en wordt digitaal ondertekend. Nadat een digitale akte is gepasseerd, moet deze bij de KNB digitaal worden bewaard als onderdeel van het protocol van de notaris.

De KNB heeft ervoor gezorgd dat het centraal passeerplatform ruim op tijd klaar is en vanaf 1 januari in gebruik is genomen.

× Hoe kunnen wij jou helpen?