De informatie in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Wanneer u dit bericht per abuis ontvangt, verzoeken wij u contact op te nemen met de afzender per kerende mail. Verder verzoeken wij u in dat geval dit e-mailbericht te vernietigen en de inhoud ervan aan niemand openbaar te maken. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige dan wel ontijdige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor daarbij overgebrachte virussen.

The information contained in this e-mail is confidential and intended solely for the addressee. If you receive this message by mistake, please contact the sender by return email. In that case, we also request that you destroy this e-mail message and not disclose its content to anyone. We accept no liability for incorrect, incomplete or untimely transmission of the content of a sent e-mail message, nor for viruses transmitted thereby.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen?

Wij respecteren je privacy en verklaren je persoonsgegevens vertrouwelijk te zullen behandelen.
× Hoe kunnen wij jou helpen?