Beste digitale pioniers!

In een wereld die steeds meer afhankelijk is van technologie, is cyberveiligheid niet langer een optie – het is een absolute noodzaak.

Wij nodigen je uit om deel te nemen aan een GRATIS baanbrekende Summer School Cyberweerbaarheid en Compliance die je digitale wereld zal transformeren.

🛡️CYBERWEERBAARHEID begint bij de basis🛡️

Organisaties hebben veel taken. Het voldoen hieraan kan niet meer zonder digitalisering. Dit brengt risico’s met zich mee. Wat moeten organisaties doen om informatieveiligheid binnen het bedrijf te waarborgen?

De Summer School Cyberweerbaarheid en Compliance van Secquard en Solid Partners is verspreid over 6 weken en deelname is GRATIS. Het is wel van belang dat je enigszins onderlegd bent met technische kennis.

De tijdsbesteding zal in totaal 13 tot 15 uur zijn, verdeeld over die 6 weken. Tijd is schaars maar de investeringen in de Summer School zal dit dubbel en dwars goedmaken.

 

Programma:

25 oktober – Masterclass hardening (extern 2 dagdelen)

1 november – Beleidsdocument basismaatregelen (30 minuten)

8 november – BIO en NIS2 Compliance (30 minuten)

15 november – Auditors rapportage (30 minuten)

22 november – Patching en kwetsbaarheden (30 minuten)

29 november – AD analyse (30 minuten)

Wacht niet tot het te laat is. Meld je nu aan. Dit is je kans om de cyberdreigingen van vandaag te begrijpen en de vaardigheden te ontwikkelen om ze te verslaan.

Deze training in Cyberweerbaarheid zal je niet alleen beschermen, maar je ook de kracht geven om anderen te beschermen.

Met vriendelijke groet,​​
Laura Pladdet
•
Marketing & Evenementen
Maagdenburgstraat 10
•
7421ZB Deventer
085 – 792 11 00
[email protected]
[email protected]
solidpartners.nl
Laura Pladdet Secquard

Summer School Cyberweerbaarheid en Compliance

Organisaties hebben veel taken. Het voldoen hieraan kan niet meer zonder digitalisering. Dit brengt risico’s met zich mee. Wat moeten organisaties doen om informatieveiligheid binnen het te bedrijf waarborgen?

Cyberweerbaarheid begint bij de basis.

Ofwel het sluiten van digitale ramen en deuren.
Deze maatregelen werpen de eerste barrières op tegen cyberaanvallen, beperken schade bij een incident en maken het herstel makkelijker.

We hebben het dan over maatregelen als hardening, patching, het inventariseren van uw kwetsbaarheden, het beperken van toegang en voorkomen van virussen.
Deze maatregelen zijn onderdeel van standaarden als ISO, NEN, BIO en NIS2 waar organisaties aantoonbaar aan moeten voldoen.

Het doel van de Summer School:
Je doet kennis op van de volgende onderdelen binnen Summer School:
Basismaatregelen maken onderdeel uit van de BIO en NIS2. Kennis overdragen van de relatie tussen beide stelt deelnemers in staat om grip te krijgen en aantoonbaar in control te zijn van standaarden als ISO, NEN, BIO en NIS2. Een bijzondere basismaatregel is het veilig inrichten van systemen (hardening).

Hardening is een krachtige maatregel tegen hackers, malware en andere cyberdreigingen. Een maatregel die in de praktijk niet of nauwelijks juist en volledig wordt doorgevoerd. Uit openbare rapporten over cyberincidenten blijkt dat dit vaak de oorzaak is geweest van een aanval.
Onze ervaring is dat hardening voor maximaal 25% is doorgevoerd op systemen, waardoor 200 tot 300 securityinstellingen onveilig zijn geconfigureerd. Waarom dit zo is? Het ontbreekt IT-managers en beheerders niet aan de wil, maar aan tijd en kennis over deze belangrijke securitymaatregel.

In een masterclass zal het belang en de uitvoering van deze maatregel worden uitgelegd. Ook zal aandacht worden besteed aan het in korte tijd effectief op orde brengen van deze maatregel zodat een belangrijk risico wordt gemitigeerd en compliance kan worden gerapporteerd.

In toenemende mate worden organisaties geconfronteerd met interne en externe audit- en compliancelasten. Onderdeel van Summer School is om handvatten aan te reiken om de audit- en compliancelasten substantieel te verlagen.

Deelname criteria en kosten

Om deel te kunnen nemen aan de Summer School moet je beschikken over enige technische kennis. Voor de Summer School wordt een Secquard licentie beschikbaar gesteld om binnen de eigen organisatie te gebruiken om de basismaatregelen inzichtelijk
te maken.

De bereidheid moet er bij de deelnemende organisatie zijn om deze te installeren en een aantal systemen aan te sluiten. Documentatie van alle onderwerpen wordt digitaal beschikbaar gesteld. Ook een concept beleidsdocument basismaatregelen. Er zijn geen kosten verbonden aan
deelname van de Summer School of voor het gebruik van de Secquard licentie gedurende de Summer School. De tijdsbesteding zal gedurende de gehele Summer School 13-15 uur zijn.

Tijd is schaars maar de investeringen in de Summer School zal dit dubbel en dwars goedmaken. Het kennisniveau wordt verhoogd, beschikbare tijd wordt effectiever ingezet in verbeteren cyberweerbaarheid Ă©n substantieel verlagen van audit- en compliance lasten. Als organisatie
investeert u investeert met de Summer School in de eigen organisatie en mensen.
Documentatie voor de verschillende onderwerpen zullen voor of na de sessies worden verstrekt.

Voor aanmelden of eventuele vragen kunt u zich wenden tot uw Solid Partner contactpersoon.

De aanmelding sluit 18 oktober.

× Hoe kunnen wij jou helpen?