We do IT for you

Onlangs heeft de ledenraad van het KNB zijn goedkeuring gegeven op de gedragscode informatiebeveiliging (hierna te noemen gedragscode IB). De documenten die behoren bij deze Gedragscode IB zijn verstrekt door het KNB aan alle notariskantoren in Nederland. De eerste fase dient afgerond te zijn in oktober.

Wat houdt dit in?

In de gedragscode IB is opgegeven waar je als kantoor aan moet gaan voldoen als het gaat om je informatiebeveiliging. Maar ook alle aspecten die later aanbod komen, kunnen nogal wat werk opleveren. Kortom, start op tijd, zodat niet alles op het laatste moment gedaan moet worden. Voor veel zaken ben je namelijk ook afhankelijk van de capaciteit bij je ICT dienstverlener die hiervoor input aan zal moeten leveren.

Gedragscode Informatie beveiliging

Start vandaag!

Start vandaag met het maken van een afspraak met onze specialist in het notariaat, Francien de Fretes. Francien zal met je doornemen of je eerst wilt starten met de eerste fase, of dat je gelijk het gehele plan wilt doornemen. Afhankelijk daarvan kunnen wij aan de hand van onze checklist kijken wat de nodige acties zijn die uitgevoerd moeten worden.

Hulp nodig bij het opstellen van je beveiligingsplan?

Wij kunnen je helpen!

Wat houdt de gedragscode IB in?

Het gehele pakket met betrekking tot de gedragscode IB is nogal omvattend. Hieronder in het kort een opsomming van waar je als notariskantoor voor oktober aan moet gaan voldoen:

  • Stel een medewerker Informatiebeveiliging aan
  • Zorg dat de meldingsprocedure bij de medewerker Informatiebeveiliging bekend is in geval van beveiligingsincidenten en datalekken
  • Een jaarlijkse bewustwordingstraining voor alle medewerkers
  • Passende instructie tussen notaris en Solid Partners dient wederzijds bekend te zijn als het gaat om beveiligingsincidenten.
  • Zaken rondom back-up & Restore van je kantoordata op orde, welke voldoen aan de richtlijnen
  • Bescherming van Malware
  • Patchen en updaten van systemen, netwerkcomponenten en gebruikersapparatuur
  • Een beschikbaar continuïteitsplan en calamiteitenplan
  • Dit plan zal minimaal 1x per jaar getest moeten worden
  • En waar nodig jaarlijks bijgesteld te worden

Een greep uit de maatregelen die uitgevoerd moeten zijn voor oktober 2023. Dus start vandaag om je medewerkers te informeren wat er op hen af gaat komen!

Francien de Fretes

Case: Notaris Werkplek 365

MAES Notarissen

Wij hebben met Solid Partners een professionele externe ICT beheerder die ons volledig ondersteunt met inachtneming van de wetgeving die voor notarissen, privacy en dataveiligheid geldt.

Geert Janssen

Case: Notaris Werkplek 365

Van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen

Om onze klanten op tijd te voorzien van een goede actie, zijn wij als notaris aangewezen op onze ICT diensten. Wij zijn blij dat wij dit uitbesteed hebben aan Solid Partners!

× Hoe kunnen wij jou helpen?